Aktiv Samhällsutveckling erbjuder olika typer av tjänster inom välfärdsområdet. Vår grundidé är att medverka till en human samhällsutveckling. Genom arbetssätt som bygger på delaktighet och öppnar för nya lösningar når vi utveckling och hållbara resultat!

Våra tjänster handlar i korthet om:

– processledning /processtöd

– utveckling /förändringsarbete

– utvärderingar och kartläggningar 

Läs mer om våra olika arbetsområden

Aktuellt

Folkbildningsdialogen

En heldag om att vitalisera och utbilda folkbildningen och dess roll i samhället idag.

Läs mer >

Finsam Dialogen

Finsam Dialogen är ett erbjudande till landets Samordningsförbund och innebär en mötesform för samtal, reflektion och gemensam utveckling.

Läs mer >

Häng på och skapa framtidens hållbara arbetsplatser!

För företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

Läs mer >

Hållbarhets Dialogen

För aktörer som vill vitalisera och utveckla sitt arbete med hållbarhet i samklang med Agenda 2030.

Läs mer >