Aktiv Samhällsutveckling erbjuder olika typer av tjänster inom välfärdsområdet. Vår grundidé är att medverka till en human samhällsutveckling. Genom arbetssätt som bygger på delaktighet och öppnar för nya lösningar når vi utveckling och hållbara resultat!

Våra tjänster handlar i korthet om:

– processledning /processtöd

– utveckling /förändringsarbete

– utvärderingar och kartläggningar 

Läs mer om våra olika arbetsområden