Dialogprocesser & medskapande arbetsformer

Behöver din organisation vitalisera och utveckla ert arbetssätt för få bättre resultat och nå era mål? Vill du få tillgång till hela företagets resurser och potential? Då behövs mötesformer som skapar tillit, trygghet och samtidigt öppnar upp för nya och innovativa lösningar på gamla och nya problem.  Genom att arbeta medskapande och involvera de som berörs av en fråga tillvaratas kompetens och engagemang som bidrar till utveckling och varaktiga resultat. Vi arbetar med metoder som understödjer och samverkar med dessa utgångspunkter och är utbildade inom flera mötesmetoder såsom, Open Space, Dialogcafé och Innotiimis OPERA.