Publikationer

Guide för dig som arbetar med sociala investeringar

(klicka här för att ladda ner guiden)

Under 2015 har vi på Aktiv Samhällsutveckling skrivit en guide inom området sociala investeringar. Uppdraget kom från Skandias stiftelse Idéer för livet utifrån att vi under flera år arbetat inom området med stöd till såväl kommuner som landsting.

Guiden är tänkt att vara ett praktiskt stöd för organisationer som vill utveckla sitt arbete med sociala investeringsperspektiv och innehåller två olika delar;
1. Ett verktyg för att få en bild över behov, insatser och kostnader för en målgrupp
2. Att påbörja ett utvecklingsarbete utifrån ett socialt investeringsperspektiv

Guiden kan användas i delar eller i sin helhet. Den bygger på en tanke om ett medskapande arbetssätt som handlar om att samla och ta tillvara på flera olika kompetenser och professioner i arbetet.

Vill du/ni ha stöd i processen?

Baserat på era behov och önskemål erbjuder vi stöd i delar av eller i hela processen. När det gäller att skapa förutsättningar för dialog och samtal och att hålla ihop processens olika steg kan en erfaren processledare vara en bra investering! Det möjliggör också för att dig/er organisation att kunna delta fullt ut i processen.

 

Hör gärna av dig så pratar vi om hur ett stöd skulle kunna se ut för just dig och din organisation!

Välkommen med din förfrågan!

Guiden finns också att beställa som tryckt version, skicka ett mail till oss om du är intresserad!