Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Mänskliga rättigheter är ett av de viktigaste fundamenten för arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Men det är dessutom en viktig grund för utveckling och innovation i företag och organisationer. Olika och oliktänkande utmanar och bidrar till att olika perspektiv kan tillvaratas.  Att arbeta aktivt med dessa frågor har visat sig vara såväl lönsamt som att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Vi kan stötta er i att utveckla ert arbete med jämställdhet och mångfald te.x. genom att kartlägga och utveckla normer och värdegrund i syfte att göra er organisation mer inkluderande. Vi kan också bistå er i arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan/mångfaldsplan och då stannar vi inte vid planen utan medverkar också i implementeringsarbetet i syfte att göra handling av era policys och mål.