Monica Pärus

cv 2017

monica_2

Kort från min CV

Normingenjör

Utvärderare

Folkhälsoplanerare

Processledare

Utvecklare

Företagare

 

I mitt arbete har det alltid varit viktigt att få medverka till en human samhällsutveckling
som bygger på tanken om alla människors rätt till jämlika livschanser.

 

Bild1