Sociala investeringar / Socioekonomiska perspektiv

Kan vi se satsningar på människor som investeringar istället för kostnader? Hur kan vi använda befintliga resurser och det finansiella utrymmet på ett nytt sätt, för ökad kvalitet och effektivetet? Sedan något år är sociala investeringsfonder och socioekonomiska förhållningssätt, ett nytt och innovativt sätt att förhålla sig till satsningar inom det offentlig sektor. Det nya ligger i att synliggöra de kostnader som kan undvikas genom tidiga insatser och skapa utrymme för långsiktighet och helhetssyn. Vi erbjuder stöd och utbildning till organisationer som vill utveckla sin kompetens och sina styr- och ledningssystem i denna riktning.