Uppföljning / Utvärdering

Hur vet vi om vårt projekt eller verksamhet styr mot sitt mål? Hur skapas förutsättningar för att tillvarata goda resultat i en organisation och förändra det som behöver förändras? Vi åtar oss både kortare och längre uppdrag inom uppföljning, utredning, och utvärdering. Vår ambition är medverka till ett ökat lärande i er organisation och skapa förutsättningar för långsiktiga effekter av er verksamhet eller i ert projekt/utvecklingsarbete.