Välfärd / Folkhälsa

En god och jämlik hälsa är ett mål för det svenska samhället. Men hur når vi dit? Hur kan våra välfärdstjänster bli mer jämlika och komma alla invånare till del? Hur mäter vi kvalité, och inte bara kvantitet i våra offentliga system? Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områdena folkhälsa, välfärd och social hållbarhet i stort. Vi kan även göra kartläggningar och vara ett processtöd för er organisation att kunna arbeta mer strategiskt för bättre kvalité och jämlikhet när det gäller hälsa och välfärdstjänster.